Nie wahaj się! Bywa, że trzeba wierzyć przeczuciom. Nawet eksperci czasem się mylą. Zgodnie z prawami aerodynamiki trzmiel nie może latać. Chyba nikt mu tego nie powiedział.


nie-wahaj-ę-bywa-że-trzeba-wierzyć-przeczuciom-nawet-eksperci-czasem-ę-mylą-zgodnie-z-prawami-aerodynamiki-trzmiel-nie-może-latać-chyba-nikt
jackson brownniewahajsiębyważetrzebawierzyćprzeczuciomnaweteksperciczasemsięmylązgodnieprawamiaerodynamikitrzmielniemożelataćchybaniktmutegopowiedziałnie wahajwahaj sięże trzebatrzeba wierzyćwierzyć przeczuciomnawet ekspercieksperci czasemczasem sięsię mylązgodnie zz prawamiprawami aerodynamikiaerodynamiki trzmieltrzmiel nienie możemoże lataćchyba niktnikt mumu tegotego nienie powiedziałnie wahaj sięże trzeba wierzyćtrzeba wierzyć przeczuciomnawet eksperci czasemeksperci czasem sięczasem się mylązgodnie z prawamiz prawami aerodynamikiprawami aerodynamiki trzmielaerodynamiki trzmiel nietrzmiel nie możenie może lataćchyba nikt munikt mu tegomu tego nietego nie powiedział

. . . nikt nie może stracić z oczu tego, czego pragnie. Nawet kiedy przychodzą chwile, gdy zdaje się, że cały świat i inni są silniejsi. Sekret tkwi w tym, by się nie poddać.Serce ludzkie bywa czasem tak zgłodniałe, że rzuca się nawet na kamienie, nie czując ich martwoty i chłodu.Nie ma potrzeby wierzyć w to, co artysta mówi. Trzeba wierzyć w to, co robi. Tylko to się liczy.Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.Kobiety tak bardzo lubią kłamać, że nie można nawet wierzyć w odwrotność tego, co mówią...Kłamca ukarany zostaje nie dlatego, że nikt mu nie wierzy, lecz że on nikomu nie może wierzyć.