Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia.


nie-większego-nieszczęścia-ż-wspominać-dni-szczęśliwe-w-czas-nieszczęścia
alighieri danteniewiększegonieszczęścianiżwspominaćdniszczęśliweczasnieszczęścianie mama większegowiększego nieszczęścianiż wspominaćwspominać dnidni szczęśliweszczęśliwe ww czasczas nieszczęścianie ma większegoma większego nieszczęścianiż wspominać dniwspominać dni szczęśliwedni szczęśliwe wszczęśliwe w czasw czas nieszczęścianie ma większego nieszczęścianiż wspominać dni szczęśliwewspominać dni szczęśliwe wdni szczęśliwe w czasszczęśliwe w czas nieszczęścianiż wspominać dni szczęśliwe wwspominać dni szczęśliwe w czasdni szczęśliwe w czas nieszczęścia

Nic nie sprawia człowiekowi większego bólu niż rozpamiętywanie dawno minionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwile szczęśliwe. -Danielle Steel
nic-nie-sprawia-człowiekowi-większego-bólu-ż-rozpamiętywanie-dawno-minionych-chwil-zwłaszcza-śli-były-to-chwile-szczęśliwe
Nie ma nic gor­sze­go niż ug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­go nieszczęścia. -bloodymery
nie- nic-gor­sze­go-ż-ug­rzęznąć-na mieliźnie-włas­ne­go-nieszczęścia
Gdyby ludzie pragnęli bardziej własnego szczęścia niż nieszczęścia innych, moglibyśmy niebawem mieć raj na ziemi. -Bertrand Russell
gdyby-ludzie-pragnęli-bardziej-własnego-szczęścia-ż-nieszczęścia-innych-moglibyśmy-niebawem-mieć-raj-na-ziemi
Nieszczęśliwy to ten, co nie umie znosić nieszczęścia. -Bias z Prieny
nieszczęśliwy-to-ten-co-nie-umie-znosić-nieszczęścia