Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia.


nie-większego-nieszczęścia-ż-wspominać-dni-szczęśliwe-w-czas-nieszczęścia
alighieri danteniewiększegonieszczęścianiżwspominaćdniszczęśliweczasnieszczęścianie mama większegowiększego nieszczęścianiż wspominaćwspominać dnidni szczęśliweszczęśliwe ww czasczas nieszczęścianie ma większegoma większego nieszczęścianiż wspominać dniwspominać dni szczęśliwedni szczęśliwe wszczęśliwe w czasw czas nieszczęścianie ma większego nieszczęścianiż wspominać dni szczęśliwewspominać dni szczęśliwe wdni szczęśliwe w czasszczęśliwe w czas nieszczęścianiż wspominać dni szczęśliwe wwspominać dni szczęśliwe w czasdni szczęśliwe w czas nieszczęścia

Nic nie sprawia człowiekowi większego bólu niż rozpamiętywanie dawno minionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwile szczęśliwe.Nie ma nic gor­sze­go niż ug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­go nieszczęścia.Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.Gdyby ludzie pragnęli bardziej własnego szczęścia niż nieszczęścia innych, moglibyśmy niebawem mieć raj na ziemi.Geniusz nie chroni od nieszczęścia.Nieszczęśliwy to ten, co nie umie znosić nieszczęścia.