Nie ma większej siły nad myśl.


nie-większej-ły-nad-myśl
stanisławniewiększejsiłynadmyślnie mama większejwiększej siłysiły nadnad myślnie ma większejma większej siływiększej siły nadsiły nad myślnie ma większej siłyma większej siły nadwiększej siły nad myślnie ma większej siły nadma większej siły nad myśl

Nie ma siły większej niż prawdziwa miłość. -Seneka
nie-ły-większej-ż-prawdziwa-miłość
Nie ma większej nieprzyzwoitości nad ignorancję ani rzeczy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Giovanni Boccaccio
nie-większej-nieprzyzwoitoś-nad-ignorancję-ani-rzeczy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Nie ma większej nieprzywoitości nad ignorancję, ani rzezcy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Anonim
nie-większej-nieprzywoitoś-nad-ignorancję-ani-rzezcy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Moc: Wiele jest mocy lecz nie ma większej nad człowieka. -Sofokles
moc-wiele-jest-mocy-lecz-nie-większej-nad-człowieka