Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy; a jesteś światłem w mej pomroczy, a jesteś śpiewem w mojej duszy.


nie-widzą-ciebie-moje-oczy-nie-słyszą-ciebie-moje-uszy-a-jesteś-światłem-w-mej-pomroczy-a-jesteś-śpiewem-w-mojej-duszy
leopold staffniewidząciebiemojeoczyniesłysząuszyjesteśświatłemmejpomroczyśpiewemmojejduszynie widząwidzą ciebieciebie mojemoje oczynie słysząsłyszą ciebieciebie mojemoje uszyjesteś światłemświatłem ww mejmej pomroczyjesteś śpiewemśpiewem ww mojejmojej duszynie widzą ciebiewidzą ciebie mojeciebie moje oczynie słyszą ciebiesłyszą ciebie mojeciebie moje uszya jesteś światłemjesteś światłem wświatłem w mejw mej pomroczya jesteś śpiewemjesteś śpiewem wśpiewem w mojejw mojej duszynie widzą ciebie mojewidzą ciebie moje oczynie słyszą ciebie mojesłyszą ciebie moje uszya jesteś światłem wjesteś światłem w mejświatłem w mej pomroczya jesteś śpiewem wjesteś śpiewem w mojejśpiewem w mojej duszynie widzą ciebie moje oczynie słyszą ciebie moje uszya jesteś światłem w mejjesteś światłem w mej pomroczya jesteś śpiewem w mojejjesteś śpiewem w mojej duszy

Nie widzą Ciebie moje oczy, Nie słyszą Ciebie moje uszy; A jesteś światłem w mej pomroczy. A jesteś śpiewem w mojej duszy.Hej złamasie, to do ciebie mówię, ciebie o to pytam. Co zrobisz, gdyby to do ciebie przyszła tak cholernie brzydka, przyniosła swe ciało jak turystyczna konserwa, oczami wywracała i chciała cię poderwać, to co, co wtedy zrobisz, przecież nie jesteś zły, tylko jesteś dobry, a jeśli to właśnie Chrystus do ciebie przychodzi w kostiumie Patrycji [...]Czyżby to miłość zapukała / do mego nieczułego, skutego lodem serca? / Jeszcze nigdy nie czułam tego co teraz / Gdy patrzę na ciebie / Boję się, bo nie wiem co będzie / Moje życie nagle się odmienia / Wiem, że muszę żyć / Dla ciebie.Gdy kogoś kochasz, jesteś jak stworzyciel świata - na cokolwiek spojrzysz, nabiera to kształtu, wypełnia się barwą, światłem. Powietrze przytula się do ciebie, choćby był mróz, a ty masz w sobie tyle radości, że musisz ją rozdawać wokoło, bo się w tobie nie mieści.Aby być wielkim mistrzem, musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś.A ja ufam miłosierdziu Twemu, rozraduje się moje serce wybawieniem przez Ciebie Ps 13,6