Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy; a jesteś światłem w mej pomroczy, a jesteś śpiewem w mojej duszy.


nie-widzą-ciebie-moje-oczy-nie-słyszą-ciebie-moje-uszy-a-jesteś-światłem-w-mej-pomroczy-a-jesteś-śpiewem-w-mojej-duszy
leopold staffniewidząciebiemojeoczyniesłysząuszyjesteśświatłemmejpomroczyśpiewemmojejduszynie widząwidzą ciebieciebie mojemoje oczynie słysząsłyszą ciebieciebie mojemoje uszyjesteś światłemświatłem ww mejmej pomroczyjesteś śpiewemśpiewem ww mojejmojej duszynie widzą ciebiewidzą ciebie mojeciebie moje oczynie słyszą ciebiesłyszą ciebie mojeciebie moje uszya jesteś światłemjesteś światłem wświatłem w mejw mej pomroczya jesteś śpiewemjesteś śpiewem wśpiewem w mojejw mojej duszynie widzą ciebie mojewidzą ciebie moje oczynie słyszą ciebie mojesłyszą ciebie moje uszya jesteś światłem wjesteś światłem w mejświatłem w mej pomroczya jesteś śpiewem wjesteś śpiewem w mojejśpiewem w mojej duszynie widzą ciebie moje oczynie słyszą ciebie moje uszya jesteś światłem w mejjesteś światłem w mej pomroczya jesteś śpiewem w mojejjesteś śpiewem w mojej duszy

Nie widzą Ciebie moje oczy, Nie słyszą Ciebie moje uszy; A jesteś światłem w mej pomroczy. A jesteś śpiewem w mojej duszy. -Leopold Staff
nie-widzą-ciebie-moje-oczy-nie-słyszą-ciebie-moje-uszy-a-jesteś-światłem-w-mej-pomroczy-a-jesteś-śpiewem-w-mojej-duszy
Aby być wielkim mistrzem, musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś. -Muhammad Ali
aby-być-wielkim-mistrzem-musisz-uwierzyć-że-jesteś-najlepszy-jeżeli-nie-jesteś-udawaj-że-jesteś
A ja ufam miłosierdziu Twemu, rozraduje się moje serce wybawieniem przez Ciebie Ps 13,6 -Biblia
a-ja-ufam-miłosierdziu-twemu-rozraduje-ę-moje-serce-wybawieniem-przez-ciebie-ps-136