Nie widzieć la­su spo­za drzew.


nie-widzieć-­su-spo­za-drzew
christoph martin wielandniewidziećla­suspo­zadrzewnie widziećwidzieć la­sula­su spo­zaspo­za drzewnie widzieć la­suwidzieć la­su spo­zala­su spo­za drzewnie widzieć la­su spo­zawidzieć la­su spo­za drzewnie widzieć la­su spo­za drzew

Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel. -Janusz Leon Wiśniewski
Żeby-przeżywać-życie-trze­ba-widzieć-w nim-sens-Żeby chcieć-ra­no-wstać-z łóżka-trze­ba-widzieć-w tym-ja­kiś-cel
Drzew­ko szczęścia - mo­je jeszcze nie wyrosło. -Ryder
drzew­ko-szczęścia- mo­-jeszcze-nie wyrosło
Ja­kim spo­sobem prze­konać się, czy się nie jest po pros­tu obłud­nym ka­boty­nem? Właśnie to naj­gor­sze, że ta­kiego spo­sobu nie ma. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu
ja­kim-spo­sobem-prze­konać-ę-czy ę-nie jest po pros­-obłud­nym-ka­boty­nem-właśnie-to naj­gor­sze-że ­kiego-spo­sobu-nie