Nie widzieć nigdy karalucha, to to samo, co powiedzieć, że nie widziało się nigdy własnych nóg.


nie-widzieć-nigdy-karalucha-to-to-samo-co-powiedzieć-że-nie-widziało-ę-nigdy-własnych-nóg
katherine mansfieldniewidziećnigdykaraluchatosamocopowiedziećżeniewidziałosięwłasnychnógnie widziećwidzieć nigdynigdy karaluchaco powiedziećże nienie widziałowidziało sięsię nigdynigdy własnychwłasnych nógnie widzieć nigdywidzieć nigdy karaluchaże nie widziałonie widziało sięwidziało się nigdysię nigdy własnychnigdy własnych nógnie widzieć nigdy karaluchaże nie widziało sięnie widziało się nigdywidziało się nigdy własnychsię nigdy własnych nógże nie widziało się nigdynie widziało się nigdy własnychwidziało się nigdy własnych nóg

O pieniądzu trzeba to samo powiedzieć, co kiedyś powiedziano o Kaliguli: Nie było nigdy tak dobrego niewolnika i tak dobrego pana, jak on. -Michel de Montaigne
o-pieniądzu-trzeba-to-samo-powiedzieć-co-kiedyś-powiedziano-o-kaliguli-nie-było-nigdy-tak-dobrego-niewolnika-i-tak-dobrego-pana-jak-on
Do własnych ambicji nigdy się nie dorośnie. -Stefan Pacek
do-własnych-ambicji-nigdy-ę-nie-dorośnie
Kto trzyma się kurczowo własnych ograniczeń, ten nigdy od nich się nie wyzwoli. -Richard Carlson
kto-trzyma-ę-kurczowo-własnych-ograniczeń-ten-nigdy-od-nich-ę-nie-wyzwoli
Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce ale to tylko dlatego że piorunów jest na to za mało ale orzechy zawsze padają w to samo miejsce. -Gertruda Stein
piorun-nigdy-nie-uderza-dwa-razy-w-to-samo-miejsce-ale-to-tylko-dlatego-że-piorunów-jest-na-to-za-ło-ale-orzechy-zawsze-padają-w-to-samo-miejsce
Małżonkowie mogą się rozstać ciałem, nigdy nie widzieć się, ale duchem wrogim lub pogodnym zawsze będą biec ku sobie wzajemnie. -Maria Meiedźwiecka
małżonkowie-mogą-ę-rozstać-ciałem-nigdy-nie-widzieć-ę-ale-duchem-wrogim-lub-pogodnym-zawsze-będą-biec-ku-sobie-wzajemnie