Nie ma wielu rodzajów życia, jest tylko jedno i jedna siła w sercu tego życia. Siła jednocząca:


nie-wielu-rodzajów-życia-jest-tylko-jedno-i-jedna-ła-w-sercu-tego-życia-siła-jednocząca-duch-boży-który-od-początku-unosił-ę-nad-wodami
michel quoistniewielurodzajówżyciajesttylkojednojednasiłasercutegożyciasiłajednoczącaduchbożyktóryodpoczątkuunosiłsięnadwodaminie mama wieluwielu rodzajówrodzajów życiajest tylkotylko jednojedno ii jednajedna siłasiła ww sercusercu tegotego życiasiła jednoczącaduch bożyktóry odod początkupoczątku unosiłunosił sięsię nadnad wodaminie ma wieluma wielu rodzajówwielu rodzajów życiajest tylko jednotylko jedno ijedno i jednai jedna siłajedna siła wsiła w sercuw sercu tegosercu tego życiaktóry od początkuod początku unosiłpoczątku unosił sięunosił się nadsię nad wodaminie ma wielu rodzajówma wielu rodzajów życiajest tylko jedno itylko jedno i jednajedno i jedna siłai jedna siła wjedna siła w sercusiła w sercu tegow sercu tego życiaktóry od początku unosiłod początku unosił siępoczątku unosił się nadunosił się nad wodaminie ma wielu rodzajów życiajest tylko jedno i jednatylko jedno i jedna siłajedno i jedna siła wi jedna siła w sercujedna siła w sercu tegosiła w sercu tego życiaktóry od początku unosił sięod początku unosił się nadpoczątku unosił się nad wodami

Nie ma różnych rodzajów życia, jest jedno, a jego źródłem jest Miłość twojego Boga, który bez przerwy rodzi wszechświat i ludzkość. -Michel Quoist
nie-różnych-rodzajów-życia-jest-jedno-a-jego-źródłem-jest-miłość-twojego-boga-który-bez-przerwy-rodzi-wszechświat-i-ludzkość
Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza. -Jan Paweł II
miłość-zmierza-do-jednoś-głęboko-osobowej-która-nie-tylko-łączy-w-jedno-ciało-ale-prowadzi-do-tego-by-było-tylko-jedno-serce-i-jedna-dusza
Bronisz się tylko wtedy, kiedy twoja siła nie jest porównywalna z siłą wroga, atakujesz kiedy masz przewagę. -Sun Tzu
bronisz-ę-tylko-wtedy-kiedy-twoja-ła-nie-jest-porównywalna-z-łą-wroga-atakujesz-kiedy-masz-przewagę
Is­kra życia w płomieniach zaz­drości za­nika; nadzieja nie kiełku­je, kończy także się siła. -Devin
is­kra-życia-w płomieniach-zaz­droś-za­nika-nadzieja-nie kiełku­-kończy-także ę-ła