Nie wiem czy życie jest sil­niej­sze od śmier­ci, ale miłość była sil­niej­sza od obu.


nie-wiem-czy-życie-jest sil­niej­sze-od śmier­-ale-miłość-była-sil­niej­sza-od obu
autor nieznanyniewiemczyżyciejest sil­niej­szeod śmier­cialemiłośćbyłasil­niej­szaod obunie wiemwiem czyczy życieżycie jest sil­niej­szejest sil­niej­sze od śmier­ciale miłośćmiłość byłabyła sil­niej­szasil­niej­sza od obunie wiem czywiem czy życieczy życie jest sil­niej­szeżycie jest sil­niej­sze od śmier­ciale miłość byłamiłość była sil­niej­szabyła sil­niej­sza od obunie wiem czy życiewiem czy życie jest sil­niej­szeczy życie jest sil­niej­sze od śmier­ciale miłość była sil­niej­szamiłość była sil­niej­sza od obunie wiem czy życie jest sil­niej­szewiem czy życie jest sil­niej­sze od śmier­ciale miłość była sil­niej­sza od obu

Mo­ja siła nie za­wiera się w tym ile uniosę rzeczy i jak sil­ne mam ciało, ale w tym ile zniosę po­rażek. Ilek­roć ucier­pi mo­je ciało, tym sil­niej­sza staję się mo­ja dusza. -Raspberry
mo­ja-ła-nie za­wiera ę-w tym-ile-uniosę-rzeczy-i jak sil­ne-mam-ciało-ale-w tym-ile-zniosę-po­rażek-ilek­roć-ucier­pi-mo­-ciało
Cisza jest sil­niej­sza od krzyku. -Nadzieja21
cisza-jest sil­niej­sza-od krzyku