Nie wiem, kim był mój pradziadek; o wiele więcej starania i uwagi poświęcałem zawsze temu, kim będzie jego prawnuk


nie-wiem-kim-był-mój-pradziadek-o-wiele-więcej-starania-i-uwagi-poświęcałem-zawsze-temu-kim-będzie-jego-prawnuk
abraham lincolnniewiemkimbyłmójpradziadekwielewięcejstaraniauwagipoświęcałemzawszetemubędziejegoprawnuknie wiemkim byłbył mójmój pradziadeko wielewiele więcejwięcej staraniastarania ii uwagiuwagi poświęcałempoświęcałem zawszezawsze temukim będziebędzie jegojego prawnukkim był mójbył mój pradziadeko wiele więcejwiele więcej staraniawięcej starania istarania i uwagii uwagi poświęcałemuwagi poświęcałem zawszepoświęcałem zawsze temukim będzie jegobędzie jego prawnukkim był mój pradziadeko wiele więcej staraniawiele więcej starania iwięcej starania i uwagistarania i uwagi poświęcałemi uwagi poświęcałem zawszeuwagi poświęcałem zawsze temukim będzie jego prawnuko wiele więcej starania iwiele więcej starania i uwagiwięcej starania i uwagi poświęcałemstarania i uwagi poświęcałem zawszei uwagi poświęcałem zawsze temu

Nie wiem, kim był mój dziadek; bardziej interesuje mnie kim będzie mój wnuk.In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był.Wiem kim jes­teś i kim chciałbyś być, ale prze­de wszys­tkim wiem, że tym kimś nig­dy nie będziesz.Biada temu, o kim mówią za wiele.Po­wiedz mi, z kim przes­ta­jesz, a po­wiem ci, kim jesteś.Kiedy człowiek jest za­kocha­ny, uka­zuje się światu ta­kim, ja­kim po­winien być zawsze.