Nie wiem kto jest praworządny, ja jestem prawożądny.


nie-wiem-kto-jest-praworządny-ja-jestem-prawożądny
stanisław jerzy lecniewiemktojestpraworządnyjajestemprawożądnynie wiemwiem ktokto jestjest praworządnyja jestemjestem prawożądnynie wiem ktowiem kto jestkto jest praworządnyja jestem prawożądnynie wiem kto jestwiem kto jest praworządnynie wiem kto jest praworządny

Jestem wystarczająco dumny z tego, co jednak wiem, aby przyznać z całą skromnością, iż nie wiem wszystkiego.Wiem, że jestem ładna, ale mam za krótkie nogi, za duże stopy i dłonie oraz za szerokie biodra. Mam też dużo podbródków i w ogóle jestem za gruba.Nie dbam o to, co ludzie myślą, al­bo mówią o mnie, wiem kim jestem.Co to jest czas? Kiedy nikt mnie nie pyta, wiem. Ale kiedy chcę wytłumaczyć komuś, kto o to pyta, już nie wiem.Moim przyjacielem jest ten, kto lubi mnie za to, jaki jestem.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.