Nie wiem, po co żyję, jeśli nie kocham nikogo.


nie-wiem-po-co-żyję-śli-nie-kocham-nikogo
marek hłaskoniewiempocożyjęjeśliniekochamnikogonie wiempo coco żyjęjeśli nienie kochamkocham nikogopo co żyjęjeśli nie kochamnie kocham nikogojeśli nie kocham nikogo

Nie wiem, po co żyję, jeśli nie kocham nikogo?  -Marek Hłasko
nie-wiem-po co żyję-śli-nie kocham-nikogo 
jeśli spy­tasz mnie czy Cie kocham, skłamie po­wiem ze nie  -badtomek
śli-spy­tasz-mnie-czy-cie-kocham-skłamie-po­wiem-ze nie 
Jeśli mogę po­wie­dzieć ko­muś 'kocham cię', muszę być w sta­nie po­wie­dzieć 'kocham wszys­tko w to­bie, kocham świat pop­rzez ciebie, kocham w to­bie również sa­mego siebie'. -Federico Moccia
jeśli-mogę-po­wie­dzieć-ko­muś-'kocham-ę'-muszę-być-w sta­nie-po­wie­dzieć-'kocham-wszys­tko-w to­bie-kocham-świat-pop­rzez-ciebie
Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie py­ta, wiem. Jeśli py­tające­mu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
czymże-jest czas-jeśli-nikt-mnie-o to nie py­-wiem-jeśli py­tają­mu-usiłuję-wytłumaczyć-nie wiem
jeśli się do mnie zbliżysz po­wiem ci wszystko z po­sinia­czo­nymi kolanami na czworaka odejdziesz i na nowo raz jeszcze po­kocham powietrze  -jatoja
śli ę-do mnie-zbliżysz-po­wiem- wszystko-z-po­sinia­czo­nymi-kolanami-na-czworaka-odejdziesz-i-na nowo-raz-jeszcze-po­kocham-powietrze