Nie wierzyć w Boga to smutne. Wierzyć w Boga i wyrządzać komuś krzywdę - to straszne.


nie-wierzyć-w-boga-to-smutne-wierzyć-w-boga-i-wyrządzać-komuś-krzywdę-to-straszne
italo alighiero chiusanoniewierzyćbogatosmutnewierzyćwyrządzaćkomuśkrzywdęstrasznenie wierzyćwierzyć ww bogawierzyć ww bogaboga ii wyrządzaćwyrządzać komuśkomuś krzywdękrzywdęnie wierzyć wwierzyć w bogaboga to smutnewierzyć w bogaw boga iboga i wyrządzaći wyrządzać komuśwyrządzać komuś krzywdękomuś krzywdęnie wierzyć w bogaw boga to smutnewierzyć w boga iw boga i wyrządzaćboga i wyrządzać komuśi wyrządzać komuś krzywdęwyrządzać komuś krzywdęwierzyć w boga to smutnewierzyć w boga i wyrządzaćw boga i wyrządzać komuśboga i wyrządzać komuś krzywdęi wyrządzać komuś krzywdę

Trudno dziś wierzyć w istnienie Boga, zapewne, ale trudniej nie wierzyć w istnienie diabła. Diabla w historii.Nie chciałbym wierzyć w takiego Boga, którego mógłbym zrozumieć.Nie wystarczy w Boga wierzyć. Trzeba jeszcze Bogu zawierzyć.Musimy wierzyć w Boga bez względu na to co mówią kapłani.Wzbraniałbym się wierzyć w takiego Boga, którego mógłbym zrozumieć.Czym staje się diabeł, kiedy przestaje wierzyć w Boga?