Nie wol­no re­zyg­no­wać z te­go cze­go prag­niemy w głębi ser­ca. Mu­simy mieć Siłę by wal­czyć i co naj­ważniej­sze Nadzieje.


nie-wol­no-re­zyg­no­wać-z te­go-cze­go-prag­niemy-w głębi-ser­ca-mu­simy mieć-siłę-by wal­czyć-i co naj­ważniej­sze
stokrotka123niewol­nore­zyg­no­waćz te­gocze­goprag­niemyw głębiser­camu­simy miećsiłęby wal­czyći co naj­ważniej­szenadziejenie wol­nowol­no re­zyg­no­waćre­zyg­no­wać z te­goz te­go cze­gocze­go prag­niemyprag­niemy w głębiw głębi ser­camu­simy mieć siłęsiłę by wal­czyćby wal­czyć i co naj­ważniej­szei co naj­ważniej­sze nadziejenie wol­no re­zyg­no­waćwol­no re­zyg­no­wać z te­gore­zyg­no­wać z te­go cze­goz te­go cze­go prag­niemycze­go prag­niemy w głębiprag­niemy w głębi ser­camu­simy mieć siłę by wal­czyćsiłę by wal­czyć i co naj­ważniej­szeby wal­czyć i co naj­ważniej­sze nadziejenie wol­no re­zyg­no­wać z te­gowol­no re­zyg­no­wać z te­go cze­gore­zyg­no­wać z te­go cze­go prag­niemyz te­go cze­go prag­niemy w głębicze­go prag­niemy w głębi ser­camu­simy mieć siłę by wal­czyć i co naj­ważniej­szesiłę by wal­czyć i co naj­ważniej­sze nadziejenie wol­no re­zyg­no­wać z te­go cze­gowol­no re­zyg­no­wać z te­go cze­go prag­niemyre­zyg­no­wać z te­go cze­go prag­niemy w głębiz te­go cze­go prag­niemy w głębi ser­camu­simy mieć siłę by wal­czyć i co naj­ważniej­sze nadzieje

Nie można da­wać te­go, cze­go się nie ma. Żeby móc da­wać miłość, mu­simy ją w so­bie mieć. -Leo Buscaglia
nie-można-da­wać-te­go-cze­go ę-nie -Żeby móc-da­wać-miłość-mu­simy-ją w so­bie-mieć
Jeśli nap­rawdę cze­goś prag­niesz, mu­sisz o to wal­czyć całym sobą. Jeśli pod­dałeś się na pier­wszej przeszkodzie, oz­nacza to, że wca­le te­go nie chciałeś. -Paulina_Ksiezniczka1997
jeśli-nap­rawdę-cze­goś-prag­niesz-mu­sisz-o to wal­czyć-całym-sobą-jeśli-pod­dałeś ę-na pier­wszej-przeszkodzie-oz­nacza-to
Przys­toi wal­czyć w ob­ro­nie praw, wol­ności, ojczyzny. -Cyceron
przys­toi-wal­czyć-w ob­ro­nie-praw-wol­noś-ojczyzny