Nie wolno dopasować kobiety do jakichś z góry powziętych pojęć o miłości, bo te pojęcia, jak dzieci, dopiero z kobiety mogą się rodzić.


nie-wolno-dopasować-kobiety-do-jakichś-z-góry-powziętych-pojęć-o-miłoś-bo-te-pojęcia-jak-dzieci-dopiero-z-kobiety-mogą-ę-rodzić
henryk sienkiewiczniewolnodopasowaćkobietydojakichśgórypowziętychpojęćmiłościbotepojęciajakdziecidopieromogąsięrodzićnie wolnowolno dopasowaćdopasować kobietykobiety dodo jakichśjakichś zz górygóry powziętychpowziętych pojęćpojęć oo miłościbo tete pojęciajak dziecidopiero zz kobietykobiety mogąmogą sięsię rodzićnie wolno dopasowaćwolno dopasować kobietydopasować kobiety dokobiety do jakichśdo jakichś zjakichś z góryz góry powziętychgóry powziętych pojęćpowziętych pojęć opojęć o miłościbo te pojęciadopiero z kobietyz kobiety mogąkobiety mogą sięmogą się rodzićnie wolno dopasować kobietywolno dopasować kobiety dodopasować kobiety do jakichśkobiety do jakichś zdo jakichś z góryjakichś z góry powziętychz góry powziętych pojęćgóry powziętych pojęć opowziętych pojęć o miłościdopiero z kobiety mogąz kobiety mogą siękobiety mogą się rodzićnie wolno dopasować kobiety dowolno dopasować kobiety do jakichśdopasować kobiety do jakichś zkobiety do jakichś z górydo jakichś z góry powziętychjakichś z góry powziętych pojęćz góry powziętych pojęć ogóry powziętych pojęć o miłościdopiero z kobiety mogą sięz kobiety mogą się rodzić

W walce o serce kobiety nie wolno się spóźnić.Wszyscy mężczyźni są dziećmi. Nie mogą żyć bez fajerwerków, wielkich słów i wspaniałych gestów. Ale, na szczęście, jesteśmy my, kobiety, które uważają, żeby dzieci nie upadły i nie rozbiły sobie nosa.Są kobiety - kwiaty i kobiety - owoce, są też kobiety - pestki, trudne do rozgryzienia.Kobiety w miłości są praktyczniejsze od mężczyzn. Miłość u mężczyzny ledwo cząstkę życia wypełnia; dla kobiety jest treścią życia.Serca kobiece pragną miłości bardziej niż męskie, ale honor powściąga pożądanie. Miłość pozostaje koroną szlachetnej kobiety. Powiadają, jedna noc rozbroi niechęć kobiety do łoża mężczyzny.Dla kobiety ambitnej mniejszą ofiarą jest ulec mężczyźnie, niż dać mu poznać, że wolno mu się o to starać.