Nie wolno dopasować kobiety do jakichś z góry powziętych pojęć o miłości, bo te pojęcia, jak dzieci, dopiero z kobiety mogą się rodzić.


nie-wolno-dopasować-kobiety-do-jakichś-z-góry-powziętych-pojęć-o-miłoś-bo-te-pojęcia-jak-dzieci-dopiero-z-kobiety-mogą-ę-rodzić
henryk sienkiewiczniewolnodopasowaćkobietydojakichśgórypowziętychpojęćmiłościbotepojęciajakdziecidopieromogąsięrodzićnie wolnowolno dopasowaćdopasować kobietykobiety dodo jakichśjakichś zz górygóry powziętychpowziętych pojęćpojęć oo miłościbo tete pojęciajak dziecidopiero zz kobietykobiety mogąmogą sięsię rodzićnie wolno dopasowaćwolno dopasować kobietydopasować kobiety dokobiety do jakichśdo jakichś zjakichś z góryz góry powziętychgóry powziętych pojęćpowziętych pojęć opojęć o miłościbo te pojęciadopiero z kobietyz kobiety mogąkobiety mogą sięmogą się rodzićnie wolno dopasować kobietywolno dopasować kobiety dodopasować kobiety do jakichśkobiety do jakichś zdo jakichś z góryjakichś z góry powziętychz góry powziętych pojęćgóry powziętych pojęć opowziętych pojęć o miłościdopiero z kobiety mogąz kobiety mogą siękobiety mogą się rodzićnie wolno dopasować kobiety dowolno dopasować kobiety do jakichśdopasować kobiety do jakichś zkobiety do jakichś z górydo jakichś z góry powziętychjakichś z góry powziętych pojęćz góry powziętych pojęć ogóry powziętych pojęć o miłościdopiero z kobiety mogą sięz kobiety mogą się rodzić

W walce o serce kobiety nie wolno się spóźnić. -Romain Hereux
w-walce-o-serce-kobiety-nie-wolno-ę-spóźć
Są kobiety - kwiaty i kobiety - owoce, są też kobiety - pestki, trudne do rozgryzienia. -Anonim
są-kobiety-kwiaty-i-kobiety-owoce-są-też-kobiety-pestki-trudne-do-rozgryzienia
Kobiety w miłości są praktyczniejsze od mężczyzn. Miłość u mężczyzny ledwo cząstkę życia wypełnia; dla kobiety jest treścią życia. -Michał Bałucki
kobiety-w-miłoś-są-praktyczniejsze-od-mężczyzn-miłość-u-mężczyzny-ledwo-cząstkę-życia-wypełnia-dla-kobiety-jest-treśą-życia
Dla kobiety ambitnej mniejszą ofiarą jest ulec mężczyźnie, niż dać mu poznać, że wolno mu się o to starać. -Zofia Nałkowska
dla-kobiety-ambitnej-mniejszą-ofiarą-jest-ulec-mężczyźnie-ż-dać-mu-poznać-że-wolno-mu-ę-o-to-starać