Nie wolno nigdy samego siebie czynić niewolnikiem.


nie-wolno-nigdy-samego-siebie-czynić-niewolnikiem
stanisław brzozowskiniewolnonigdysamegosiebieczynićniewolnikiemnie wolnowolno nigdynigdy samegosamego siebiesiebie czynićczynić niewolnikiemnie wolno nigdywolno nigdy samegonigdy samego siebiesamego siebie czynićsiebie czynić niewolnikiemnie wolno nigdy samegowolno nigdy samego siebienigdy samego siebie czynićsamego siebie czynić niewolnikiemnie wolno nigdy samego siebiewolno nigdy samego siebie czynićnigdy samego siebie czynić niewolnikiem

Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów.Człowiek, który osiągnął sukces, nigdy nie wie, czy jest kochany dla samego siebie.Dobroć jest czymś bardzo prostym: być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego siebie.Politykowi nigdy nie wolno mówić Nie bądź niewolnikiem niczego, jeśli nie chcesz być niewolnikiem nikogo.Nie wol­no nig­dy sa­mego siebie czy­nić niewolnikiem.