Nie wpad­niesz w ta­rapa­ty, jeśli będziesz trzy­mał język za zębami.


nie-wpad­niesz-w ­rapa­ty-śli-będziesz-trzy­ł-język-za zębami
forrest gumpniewpad­nieszw ta­rapa­tyjeślibędziesztrzy­małjęzykza zębaminie wpad­nieszwpad­niesz w ta­rapa­tyjeśli będzieszbędziesz trzy­małtrzy­mał językjęzyk za zębaminie wpad­niesz w ta­rapa­tyjeśli będziesz trzy­małbędziesz trzy­mał języktrzy­mał język za zębamijeśli będziesz trzy­mał językbędziesz trzy­mał język za zębamijeśli będziesz trzy­mał język za zębami

Kiedy gniew zawład­nie tobą, trzy­maj język za zębami.Jeśli a oz­nacza szczęście, to a = x + y + z; x - to pra­ca, y - roz­rywki, z - umiejętność trzy­mania języ­ka za zębami.Tak czy inaczej żeń się: jeśli znaj­dziesz dobrą żonę, będziesz szczęśli­wy, jeśli złą – zos­ta­niesz filozofem.Błogosławieni ci, co nic nie mają do powiedzenia i trzymają język za zębami.Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, trzymają język za zębami.Kiedy gniew zawładnie tobą, trzymaj język za zębami.