Nie wstałem po to żeby siadać ...


nie-wstałem-po to żeby-siadać
kezor*aeniewstałempo to żebysiadaćnie wstałemwstałem po to żebypo to żeby siadaćsiadaćnie wstałem po to żebywstałem po to żeby siadaćpo to żeby siadaćnie wstałem po to żeby siadaćwstałem po to żeby siadaćnie wstałem po to żeby siadać

Czy zawsze, żeby rozładować napięcie, trzeba siadać na elektrycznym krześle?Dlacze­go żeby wiele dos­trzec, mało po­siadać mu­simy ? In­spi­rac­ja: Louis Ar­mstrong - What a won­derful world Wstałem od stołu bo już jeść nie będę Ser bułki szyn­ki ka­wałek i her­ba­ta też Wstałem i stoję i na tap­cza­nie siądę Położę się z lek­ka w wzdłuż lub w szerz Kiedyś od­pocznę i zacznę myśleć O tym czy żyć czy też istnieć Pocze­kam po brodzie podrapię Wstanę znów po­ziewam posapię Nie dam się wy­myć całkiem do bieli X Co skry­wam to skrywam I nie po­wiem nic jeszcze No chy­ba że tu się nie zmieszczę Wstałem rano, jeść mi dano, chodzę sobie, nic nie robię; ludzie inni bardzo czynni.Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.Biegłem , by być wolnym i się przewróciłem , wstałem ostrożnie i po­woli wróciłem.