Nie wszędzie, gdzie jest wo­da, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.


nie-wszędzie-gdzie-jest wo­da-muszą-być-żaby-ale-gdzie-słychać-żaby-tam-jest woda
johann wolfgang goetheniewszędziegdziejest wo­damusząbyćżabyalesłychaćżabytamjest wodanie wszędziegdzie jest wo­damuszą byćbyć żabyale gdziegdzie słychaćsłychać żabytam jest wodamuszą być żabyale gdzie słychaćgdzie słychać żabyale gdzie słychać żaby

Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.Życie jest źródłem rozkoszy, ale wszędzie tam, gdzie hołota przychodzi pić - zatruwa.Gładka jest woda tam, gdzie strumień płynie głęboko.Tylko tam, gdzie jest rozmyślanie, może być zrozumienie. Tylko tam, gdzie jest zrozumienie - jest miłość.Kon­takt nie jest możli­wy wszędzie tam, gdzie zdro­wy ro­zum zaśle­pia fa­natyczna ideologia.