Nie wszys­cy ateiści muszą iść do piekła.


nie-wszys­cy-ateiś-muszą-iść-do piekła
archibald joseph croninniewszys­cyateiścimusząiśćdo piekłanie wszys­cywszys­cy ateiściateiści musząmuszą iśćiść do piekłanie wszys­cy ateiściwszys­cy ateiści musząateiści muszą iśćmuszą iść do piekłanie wszys­cy ateiści musząwszys­cy ateiści muszą iśćateiści muszą iść do piekłanie wszys­cy ateiści muszą iśćwszys­cy ateiści muszą iść do piekła

Nie wszyscy ateiści muszą iść do piekła.Wolę iść do piekła niż do nieba, gdyż w tym pier­wszym zna­leźli się wszys­cy cieka­wi ludzie.Miłość - ciężka choroba, ponieważ obydwoje od razu muszą iść do łóżka.Muszą da­wać z siebie wszys­tko i grać dla klu­bu i dla mnie, ale nie muszą mnie kochać. (o zawodnikach) Wszys­cy są biurok­ra­tami. Jed­ni w gar­ni­turach, drudzy w su­tan­nach, ale wszys­cy muszą py­tać o zda­nie swych szefów.Słowa są naj­większym oszus­twem, na ja­kie fa­ceci nas na­bierają. Myślałaś, że poz­nałaś anioła, bo mówi do ciebie wszys­tkie te cho­ler­nie ważne słowa? Głupia. Anioły po pros­tu są, nie muszą nic mówić, nie udają, że cię znają. Nie muszą. Są, gdy ich pot­rze­bujesz. Anioły są tyl­ko dla ciebie.