Nie wszys­tkie ko­biety spóźniają się na ran­dkę. Niektóre w ogóle nie przychodzą.


nie-wszys­tkie-ko­biety-spóźniają ę-na ran­dkę-niektóre w ogó-nie przychodzą
andre berryniewszys­tkieko­bietyspóźniają sięna ran­dkęniektóre w ogólenie przychodząnie wszys­tkiewszys­tkie ko­bietyko­biety spóźniają sięspóźniają się na ran­dkęniektóre w ogóle nie przychodząnie wszys­tkie ko­bietywszys­tkie ko­biety spóźniają sięko­biety spóźniają się na ran­dkęnie wszys­tkie ko­biety spóźniają sięwszys­tkie ko­biety spóźniają się na ran­dkęnie wszys­tkie ko­biety spóźniają się na ran­dkę

Wszys­tkie ko­biety są młode, ale niektóre młodsze. -Marcel Achard
wszys­tkie-ko­biety-są młode-ale-niektóre-młodsze
Gdzie u ko­biety zaczy­na się miłość, tam kończą się wszys­tkie zasady. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz
gdzie-u ko­biety-zaczy­na ę-miłość-tam-kończą ę-wszys­tkie-zasady
Mężczyźni są sza­lenie nielo­giczni. Twier­dzą, że wszys­tkie ko­biety są ta­kie sa­me, lecz to nie przeszkadza im ciągle je zmieniać. -Sidonie Gabrielle Colette
mężczyź-są sza­lenie-nielo­giczni-twier­dzą że wszys­tkie-ko­biety-są ­kie-­me-lecz-to nie przeszkadza-im ągle- zmieniać
Bóg jest wszys­tki­mi rzecza­mi, wy­pełnia wszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy się zawierają. Na pod­sta­wie: Księga Uran­tii, 11:8.1  -Niebieniom
bóg-jest wszys­tki­mi-rzecza­mi-wy­pełnia-wszys­tkie-rzeczy-i w nim-wszys­tkie-rzeczy ę-zawierają-na-pod­sta­wie-księga-uran­tii
Wszys­tkie ko­biety po­win­ny mieć mężów, ale żaden mężczyz­na nie po­winien mieć żony. -Benjamin Disraeli
wszys­tkie-ko­biety-po­win­ny-mieć-mężów-ale-żaden-mężczyz­na-nie po­winien-mieć-żony