Nie wszys­tkie miłości były na ty­le at­rakcyj­ne, by war­to je wspo­minać. Ale każda zos­ta­wiała ta­kie sa­mo uczu­cie pus­tki i niepo­koju. Że oczki­wanie nig­dy się nie spełnia i że prag­nieniami kierują złudze­nia. Wsty­du, że włas­ne i cudze słowa tracą nag­le wartość.


nie-wszys­tkie-miłoś-były-na ty­-at­rakcyj­ne-by war­to- wspo­minać-ale każda-zos­­wiała-­kie-­mo-uczu­cie-pus­tki
stanisław dygatniewszys­tkiemiłościbyłyna ty­leat­rakcyj­neby war­toje wspo­minaćale każdazos­ta­wiałata­kiesa­mouczu­ciepus­tkii niepo­kojue oczki­wanienig­dy sięnie spełniai że prag­nieniamikierujązłudze­niawsty­du że włas­nei cudzesłowatracąnag­lewartośćnie wszys­tkiewszys­tkie miłościmiłości byłybyły na ty­lena ty­le at­rakcyj­neby war­to je wspo­minaćale każda zos­ta­wiałazos­ta­wiała ta­kieta­kie sa­mosa­mo uczu­cieuczu­cie pus­tkipus­tki i niepo­kojuŻe oczki­wanie nig­dy sięnig­dy się nie spełnianie spełnia i że prag­nieniamii że prag­nieniami kierująkierują złudze­niai cudze słowasłowa tracątracą nag­lenag­le wartośćnie wszys­tkie miłościwszys­tkie miłości byłymiłości były na ty­lebyły na ty­le at­rakcyj­neale każda zos­ta­wiała ta­kiezos­ta­wiała ta­kie sa­mota­kie sa­mo uczu­ciesa­mo uczu­cie pus­tkiuczu­cie pus­tki i niepo­kojuŻe oczki­wanie nig­dy się nie spełnianig­dy się nie spełnia i że prag­nieniaminie spełnia i że prag­nieniami kierująi że prag­nieniami kierują złudze­niai cudze słowa tracąsłowa tracą nag­letracą nag­le wartość

Kocham Cię. Te słowa muszą nab­rać mo­cy, żeby były war­te wy­powie­dze­nia, jak i usłyszenia. -wenaa01
kocham-cię-te słowa-muszą-nab­rać-mo­cy-żeby-były-war­te-wy­powie­dze­nia-jak i usłyszenia