Nie wszys­tko w życiu można zdo­być. Trze­ba raczej wybierać.


nie-wszys­tko-w życiu-można-zdo­być-trze­ba raczej-wybierać
safonaniewszys­tkow życiumożnazdo­byćtrze­ba raczejwybieraćnie wszys­tkowszys­tko w życiuw życiu możnamożna zdo­byćtrze­ba raczej wybieraćnie wszys­tko w życiuwszys­tko w życiu możnaw życiu można zdo­byćnie wszys­tko w życiu możnawszys­tko w życiu można zdo­byćnie wszys­tko w życiu można zdo­być

Nie wszystko w życiu można zdobyć. Trzeba raczej wybierać. -Safona
nie-wszystko-w-życiu-można-zdobyć-trzeba-raczej-wybierać
Żeby zdo­być wiedzę - trze­ba się uczyć. Ale żeby zdo­być mądrość - trze­ba obserwować. -Marilyn vos Savant
Żeby-zdo­być-wiedzę- trze­ba ę-uczyć-ale żeby-zdo­być-mądrość- trze­ba-obserwować
Gdy możesz zdo­być wszys­tko cze­go prag­niesz, wy­powiadając kil­ka słów, cel nie ma znacze­nia, liczy się tyl­ko podróż. -Christopher Paolini
gdy-możesz-zdo­być-wszys­tko-cze­go-prag­niesz-wy­powiadając-kil­ka-słów-cel-nie  znacze­nia-liczy ę-tyl­ko-podróż