Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem.


nie-wszystko-co-jest-prawem-jest-z-tej-racji-sprawiedliwe-lecz-to-co-sprawiedliwe-powinno-stać-ę-prawem
montesquieuniewszystkocojestprawemtejracjisprawiedliwelecztosprawiedliwepowinnostaćsięprawemnie wszystkoco jestjest prawemjest zz tejtej racjiracji sprawiedliweco sprawiedliwepowinno staćstać sięsię prawemco jest prawemjest z tejz tej racjitej racji sprawiedliwepowinno stać sięstać się prawemjest z tej racjiz tej racji sprawiedliwepowinno stać się prawemjest z tej racji sprawiedliwe

Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.Czyń tak, jak gdyby zasada twojego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury.Prawoznawstwo jest znajomością spraw boskich i ludzkich, wiedzą o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe.Cierpienie nie jest prawem natury, jest to czasami jej przywilej, bo w tajnikach dusz niektórych nadmiar boleści staje się kolebką geniuszu lub zbrodni.Skromność jest prawem artystów, próżność ich obowiązkiem.Pierwszym prawem natury jest pragnienie własnego szczęścia.