Nie wszystko w życiu można zdobyć. Trzeba raczej wybierać.


nie-wszystko-w-życiu-można-zdobyć-trzeba-raczej-wybierać
safonaniewszystkożyciumożnazdobyćtrzebaraczejwybieraćnie wszystkowszystko ww życiużyciu możnamożna zdobyćtrzeba raczejraczej wybieraćnie wszystko wwszystko w życiuw życiu możnażyciu można zdobyćtrzeba raczej wybieraćnie wszystko w życiuwszystko w życiu możnaw życiu można zdobyćnie wszystko w życiu możnawszystko w życiu można zdobyć

Nie wszys­tko w życiu można zdo­być. Trze­ba raczej wybierać. -Safona
nie-wszys­tko-w życiu-można-zdo­być-trze­ba raczej-wybierać
Trzeba wszystko ważyć, aby wszystko zdobyć. -Honoré de Balzac
trzeba-wszystko-ważyć-aby-wszystko-zdobyć
Kto posiadł szczęście, ma wszystko, co w ogóle mieć można, kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by je zdobyć. -Epikur
kto-posiadł-szczęście-wszystko-co-w-ogó-mieć-można-kogo-zaś-szczęście-ominęło-ten-robi-wszystko-by-zdobyć
Zdobyć trzeba wszystko samemu - idzie tylko o to,aby było na czym stopę oprzeć. -Emil Zegadłowicz
zdobyć-trzeba-wszystko-samemu-idzie-tylko-o-toaby-było-na-czym-stopę-oprzeć
Ludzie wierzą, że aby zdobyć sukces trzeba wcześnie wstawać. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze. -Marcel Achard
ludzie-wierzą-że-aby-zdobyć-sukces-trzeba-wcześnie-wstawać-otóż-nie-trzeba-wstawać-w-dobrym-humorze