Nie wszystko w życiu można zdobyć. Trzeba raczej wybierać.


nie-wszystko-w-życiu-można-zdobyć-trzeba-raczej-wybierać
safonaniewszystkożyciumożnazdobyćtrzebaraczejwybieraćnie wszystkowszystko ww życiużyciu możnamożna zdobyćtrzeba raczejraczej wybieraćnie wszystko wwszystko w życiuw życiu możnażyciu można zdobyćtrzeba raczej wybieraćnie wszystko w życiuwszystko w życiu możnaw życiu można zdobyćnie wszystko w życiu możnawszystko w życiu można zdobyć

Nie wszys­tko w życiu można zdo­być. Trze­ba raczej wybierać.Trzeba wszystko ważyć, aby wszystko zdobyć.Kto posiadł szczęście, ma wszystko, co w ogóle mieć można, kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by je zdobyć.Zdobyć trzeba wszystko samemu - idzie tylko o to,aby było na czym stopę oprzeć.W życiu trzeba się starać o dwie rzeczy: po pierwsze, aby zdobyć to, czego pragniemy, a po drugie, żeby potem umieć się tym cieszyć. Tylko najmądrzejszym udaje się to ostatnie.Ludzie wierzą, że aby zdobyć sukces trzeba wcześnie wstawać. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze.