nie-wystarczy-być-we-właściwym-miejscu-we-właściwym-czasie-musisz-być-właściwą-osobą-we-właściwym-miejscu-we-właściwym-czasie
t. harv ekerniewystarczybyćwewłaściwymmiejscuczasiemusiszwłaściwąosobączasienie wystarczywystarczy byćbyć wewe właściwymwłaściwym miejscumiejscu wewe właściwymwłaściwym czasiemusisz byćbyć właściwąwłaściwą osobąosobą wewe właściwymwłaściwym miejscumiejscu wewe właściwymnie wystarczy byćwystarczy być webyć we właściwymwe właściwym miejscuwłaściwym miejscu wemiejscu we właściwymwe właściwym czasiemusisz być właściwąbyć właściwą osobąwłaściwą osobą weosobą we właściwymwe właściwym miejscuwłaściwym miejscu wemiejscu we właściwymnie wystarczy być wewystarczy być we właściwymbyć we właściwym miejscuwe właściwym miejscu wewłaściwym miejscu we właściwymmiejscu we właściwym czasiemusisz być właściwą osobąbyć właściwą osobą wewłaściwą osobą we właściwymosobą we właściwym miejscuwe właściwym miejscu wewłaściwym miejscu we właściwymnie wystarczy być we właściwymwystarczy być we właściwym miejscubyć we właściwym miejscu wewe właściwym miejscu we właściwymwłaściwym miejscu we właściwym czasiemusisz być właściwą osobą webyć właściwą osobą we właściwymwłaściwą osobą we właściwym miejscuosobą we właściwym miejscu wewe właściwym miejscu we właściwym

Właściwy człowiek na właściwym miejscu.Wszystko we właściwym czasie. Do prawdziwej mądrości należy również odczekanie na właściwy czas.Bywają dwa rodzaje ministrów finansów: jedni odchodzą w hańbie, a drudzy - we właściwym czasie.Prawdziwe symbiozy dokonują się przez długi okres i występują tylko pomiędzy szczególnie zniekształconymi istotami. Tylko oczywiste braki nie dopingują do konkurencji. A może powinniśmy lepiej zdawać sobie sprawę z naszych defektów, aby móc zrastać się we właściwym miejscu?Właściwym mówcą zgromadzeń ludowych jest namiętność.Cnoty to najważniejszy skarb, ale talenty stanowią o ich właściwym użytkowaniu.