Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi.


nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
stanisław jerzy lecniewystarczymówićdorzeczytrzebaludzinie wystarczywystarczy mówićmówić dodo rzeczytrzeba mówićmówić dodo ludzinie wystarczy mówićwystarczy mówić domówić do rzeczytrzeba mówić domówić do ludzinie wystarczy mówić dowystarczy mówić do rzeczytrzeba mówić do ludzinie wystarczy mówić do rzeczy

Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy.Aby być dobrym, nie wystarczy przemilczeć pewnych prawd. Trzeba jeszcze mówić pewne kłamstwa.Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości.Po co kłamać, skoro wystarczy mówić prawdę, żeby nam nie wierzono.