Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi.


nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
stanisław jerzy lecniewystarczymówićdorzeczytrzebaludzinie wystarczywystarczy mówićmówić dodo rzeczytrzeba mówićmówić dodo ludzinie wystarczy mówićwystarczy mówić domówić do rzeczytrzeba mówić domówić do ludzinie wystarczy mówić dowystarczy mówić do rzeczytrzeba mówić do ludzinie wystarczy mówić do rzeczy

Aby być dobrym, nie wystarczy przemilczeć pewnych prawd. Trzeba jeszcze mówić pewne kłamstwa. -Wiktor Hugo
aby-być-dobrym-nie-wystarczy-przemilczeć-pewnych-prawd-trzeba-jeszcze-mówić-pewne-kłamstwa