Nie wystarczy powiedzieć


nie-wystarczy-powiedzieć-kocham-ę-aby-kochać-całe-życie
michel quoistniewystarczypowiedziećkochamcięabykochaćcałeżycienie wystarczywystarczy powiedziećkocham cięaby kochaćkochać całecałe życienie wystarczy powiedziećaby kochać całekochać całe życieaby kochać całe życie

Wystarczy powiedzieć, że kochasz samotność, aby cały świat zaraz uważał cię za osobę egzotyczną i fascynującą. Nikomu nawet przez myśl nie przejdzie, że chodzi o najzwyklejsze zmęczenie. -Pola Negri
wystarczy-powiedzieć-że-kochasz-samotność-aby-cały-świat-zaraz-uważał-ę-za-osobę-egzotyczną-i-fascynującą-nikomu-nawet-przez-myśl-nie
Aby pokochać jakąś rzecz, wystarczy sobie powiedzieć, że można ją utracić. -Gilbert Keith Chesterton
aby-pokochać-jakąś-rzecz-wystarczy-sobie-powiedzieć-że-można-ją-utracić
Nie kochać nigdy - ale to i żyć nie warto! Kochać. - to jest męczyć się całe życie! -Maria Wirtemberska
nie-kochać-nigdy-ale-to-i-żyć-nie-warto-kochać-to-jest-męczyć-ę-całe-życie