Nie ma złej pogody. Jest tylko nieodpowiednia odzież.


nie-złej-pogody-jest-tylko-nieodpowiednia-odzież
william jamesniezłejpogodyjesttylkonieodpowiedniaodzieżnie mama złejzłej pogodyjest tylkotylko nieodpowiednianieodpowiednia odzieżnie ma złejma złej pogodyjest tylko nieodpowiedniatylko nieodpowiednia odzieżnie ma złej pogodyjest tylko nieodpowiednia odzież

Nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowiednia odzież.Nie ma złej po­gody. Jest tyl­ko nieod­po­wied­nia odzież.W miłości, jak w przepowiedniach pogody: nie ma kłamstw, są tylko pomyłki.Nie ma złej młodzieży, są tylko źli wychowawcy.Mżawka jest pogody niedomówieniem.Kosztow­na ma pra­wo być biżute­ria, odzież, kap­ry­sy, ale, na li­tość boską, prze­cież nie chłop!