Nie załamuj się... Nie spa­daj w ot­chłań... Znajdź to światło i za nim idź...


nie-załamuj-ę-nie spa­daj-w ot­chłań-znajdź to światło-i za nim-idź
nighthuntressniezałamujsięnie spa­dajw ot­chłańznajdź to światłoi za nimidźnie załamujzałamuj sięsię nie spa­dajnie spa­daj w ot­chłańw ot­chłań znajdź to światłoznajdź to światło i za nimi za nim idźnie załamuj sięzałamuj się nie spa­dajsię nie spa­daj w ot­chłańnie spa­daj w ot­chłań znajdź to światłow ot­chłań znajdź to światło i za nimznajdź to światło i za nim idźnie załamuj się nie spa­dajzałamuj się nie spa­daj w ot­chłańsię nie spa­daj w ot­chłań znajdź to światłonie spa­daj w ot­chłań znajdź to światło i za nimw ot­chłań znajdź to światło i za nim idźnie załamuj się nie spa­daj w ot­chłańzałamuj się nie spa­daj w ot­chłań znajdź to światłosię nie spa­daj w ot­chłań znajdź to światło i za nimnie spa­daj w ot­chłań znajdź to światło i za nim idź

- znajdź mnie! - jak? sko­ro zga­siłeś światło i nic nie widzę. - sercem...daj mi wreszcie spokój chcę przes­pa­nych nocy mniej nerwów za dnia od­chodzę od zmysłów do­nikąd gu­bię się bo Ty mnie gubisz daj mi spokój daj siebie nim samotnie oszaleję Obowiązek marszczy brwi, póki uciekasz przed nim. Idź za nim, a zacznie się do ciebie uśmiechać.Czuję że zaczy­nam spa­dać w przepaść, pochłonie mnie ot­chłań a może ulecę i spoj­rzę na nią z góry. Czas pokaże.Nie załamuj się, bo cię wyprostują!Kim­kolwiek jesteś Dzi­siaj będziesz nikim Co­kol­wiek robisz Dziś nie zro­bisz już nic Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Zam­knie się bra­ma niebios Słońce złapać nie może tchu Będzie boleć Nie możemy zos­tać tu Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Tor­tu­ry nieśmiertelne Płoniesz w og­niu piekieł Budzisz się z przerażeniem Te­raz idź i nie grzesz więcej...