Nie zajmuję się teoriami. Książką, którą czytam, uniwersytetem, na którym zdobywałem wiedzę, jest żywy człowiek.


nie-zajmuję-ę-teoriami-książką-którą-czytam-uniwersytetem-na-którym-zdobywałem-wiedzę-jest-żywy-człowiek
phil bosmansniezajmujęsięteoriamiksiążkąktórączytamuniwersytetemnaktórymzdobywałemwiedzęjestżywyczłowieknie zajmujęzajmuję sięsię teoriamiktórą czytamna którymktórym zdobywałemzdobywałem wiedzęjest żywyżywy człowieknie zajmuję sięzajmuję się teoriamina którym zdobywałemktórym zdobywałem wiedzęjest żywy człowieknie zajmuję się teoriamina którym zdobywałem wiedzę

Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz! -Eliza Orzeszkowa
jest-bowiem-na-świecie-książka-chleb-książka-skrzydło-książka-wino-książka-haszysz
Ten, kto nie zajmuje się literaturą piękną - nie jest humanistą, lecz ten, co nie zajmuje się filozofią, nie jest w ogóle człowiekiem. -Giovani Pico della Mirandela
ten-kto-nie-zajmuje-ę-literaturą-piękną-nie-jest-humanistą-lecz-ten-co-nie-zajmuje-ę-filozofią-nie-jest-w-ogó-człowiekiem
Człowiek jest ty­le wart, ile war­te są spra­wy, który­mi się zajmuje. -Marek Aureliusz
człowiek-jest ty­-wart-ile-war­te-są spra­wy-który­mi ę-zajmuje
Człowiek, którego nic szczerze nie zajmuje, zdolny jest do wszystkiego. -Anonim
człowiek-którego-nic-szczerze-nie-zajmuje-zdolny-jest-do-wszystkiego
Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności. -Arystoteles
człowiekowi-godzi-ę-starać-tylko-o-taką-wiedzę-która-jest-na-miarę-jego-zdolnoś
Człowieko­wi godzi się sta­rać tyl­ko o taką wiedzę, która jest na miarę je­go zdolności. -Arystoteles
człowieko­wi-godzi ę-sta­rać-tyl­ko-o taką-wiedzę-która-jest na miarę-­go-zdolnoś