Nie zajmuję się teoriami. Książką, którą czytam, uniwersytetem, na którym zdobywałem wiedzę, jest żywy człowiek.


nie-zajmuję-ę-teoriami-książką-którą-czytam-uniwersytetem-na-którym-zdobywałem-wiedzę-jest-żywy-człowiek
phil bosmansniezajmujęsięteoriamiksiążkąktórączytamuniwersytetemnaktórymzdobywałemwiedzęjestżywyczłowieknie zajmujęzajmuję sięsię teoriamiktórą czytamna którymktórym zdobywałemzdobywałem wiedzęjest żywyżywy człowieknie zajmuję sięzajmuję się teoriamina którym zdobywałemktórym zdobywałem wiedzęjest żywy człowieknie zajmuję się teoriamina którym zdobywałem wiedzę

Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Ten, kto nie zajmuje się literaturą piękną - nie jest humanistą, lecz ten, co nie zajmuje się filozofią, nie jest w ogóle człowiekiem.Człowiek jest ty­le wart, ile war­te są spra­wy, który­mi się zajmuje.Człowiek, którego nic szczerze nie zajmuje, zdolny jest do wszystkiego.Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności.Człowieko­wi godzi się sta­rać tyl­ko o taką wiedzę, która jest na miarę je­go zdolności.