Nie zakładaj się nig­dy z diabłem o swą głowę.


nie-zakładaj ę-nig­dy-z diabłem-o swą-głowę
edgar allan poeniezakładaj sięnig­dyz diabłemo swągłowęnie zakładaj sięzakładaj się nig­dynig­dy z diabłemz diabłem o swąo swą głowęnie zakładaj się nig­dyzakładaj się nig­dy z diabłemnig­dy z diabłem o swąz diabłem o swą głowęnie zakładaj się nig­dy z diabłemzakładaj się nig­dy z diabłem o swąnig­dy z diabłem o swą głowęnie zakładaj się nig­dy z diabłem o swązakładaj się nig­dy z diabłem o swą głowę

Nie zakładaj się nigdy z diabłem o swą głowę.Nie zakładaj nic z góry...chy­ba że ka­pelusz na głowę. Z cyk­lu po­wieści Nie zakładaj mi łańcucha Daj mi ciepło Miłość Dach nad głową Posiłek Ale nie zakładaj mi łańcucha Będę wier­nie stał pod drzwiami Ra­no, gdy wychodzisz z domu Będę stał też wieczorami Gdy nie będzie komu Ale proszę Nie zakładaj mi łańcucha Chcę być wolny I kochany Nie stłamszony I niechciany me­men­to mori unieś swą głowę ku górze- tańcz wokół szczęścia Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej.Trudniej jest kobiecie zwyciężyć swą zalotność niż swą miłość.