Nie zakładaj się nigdy z diabłem o swą głowę.


nie-zakładaj-ę-nigdy-z-diabłem-o-swą-głowę
edgar allan poeniezakładajsięnigdydiabłemswągłowęnie zakładajzakładaj sięsię nigdynigdy zz diabłemdiabłem oo swąswą głowęnie zakładaj sięzakładaj się nigdysię nigdy znigdy z diabłemz diabłem odiabłem o swąo swą głowęnie zakładaj się nigdyzakładaj się nigdy zsię nigdy z diabłemnigdy z diabłem oz diabłem o swądiabłem o swą głowęnie zakładaj się nigdy zzakładaj się nigdy z diabłemsię nigdy z diabłem onigdy z diabłem o swąz diabłem o swą głowę

Nie zakładaj się nig­dy z diabłem o swą głowę.Nie zakładaj nic z góry...chy­ba że ka­pelusz na głowę. Z cyk­lu po­wieści Nie zakładaj mi łańcucha Daj mi ciepło Miłość Dach nad głową Posiłek Ale nie zakładaj mi łańcucha Będę wier­nie stał pod drzwiami Ra­no, gdy wychodzisz z domu Będę stał też wieczorami Gdy nie będzie komu Ale proszę Nie zakładaj mi łańcucha Chcę być wolny I kochany Nie stłamszony I niechciany me­men­to mori unieś swą głowę ku górze- tańcz wokół szczęścia Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . .Nie może ręczyć za swą odwagę, kto nigdy nie był w niebezpieczeństwie.