Nie zaoszczędzisz czasu, gdy podczas snu będziesz żuł, a przy jedzeniu spał.


nie-zaoszczędzisz-czasu-gdy-podczas-snu-będziesz-żuł-a-przy-jedzeniu-spał
sławomir wróblewskiniezaoszczędziszczasugdypodczassnubędzieszżułprzyjedzeniuspałnie zaoszczędziszzaoszczędzisz czasugdy podczaspodczas snusnu będzieszbędziesz żułprzy jedzeniujedzeniu spałnie zaoszczędzisz czasugdy podczas snupodczas snu będzieszsnu będziesz żuła przy jedzeniuprzy jedzeniu spałgdy podczas snu będzieszpodczas snu będziesz żuła przy jedzeniu spałgdy podczas snu będziesz żuł

Jeżeli będziesz postępować najlepiej jak możesz, nie będziesz miał czasu martwic się, czy Ci się uda. -H. Jackson Brown
jeżeli-będziesz-postępować-najlepiej-jak-możesz-nie-będziesz-miał-czasu-martwic-ę-czy-ci-ę-uda
Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam. -Owidiusz
dopóki-będziesz-szczęśliwy-wielu-będziesz-miał-przyjaciół-gdy-los-ę-opuś-będziesz-sam
Twórczy mechanizm filmowych obrazów najbardziej spośród wszystkich sztuk wyrażania człowieka przypomina pracę jego umysłu podczas snu. Film wydaje się być nieświadomą imitacją marzenia sennego. -Luis Bunuel
twórczy-mechanizm-filmowych-obrazów-najbardziej-spośród-wszystkich-sztuk-wyrażania-człowieka-przypomina-pracę-jego-umysłu-podczas-snu-film