Nie zaoszczędzisz czasu, gdy podczas snu będziesz żuł, a przy jedzeniu spał.


nie-zaoszczędzisz-czasu-gdy-podczas-snu-będziesz-żuł-a-przy-jedzeniu-spał
sławomir wróblewskiniezaoszczędziszczasugdypodczassnubędzieszżułprzyjedzeniuspałnie zaoszczędziszzaoszczędzisz czasugdy podczaspodczas snusnu będzieszbędziesz żułprzy jedzeniujedzeniu spałnie zaoszczędzisz czasugdy podczas snupodczas snu będzieszsnu będziesz żuła przy jedzeniuprzy jedzeniu spałgdy podczas snu będzieszpodczas snu będziesz żuła przy jedzeniu spałgdy podczas snu będziesz żuł

Nie zao­szczędzisz cza­su gdy przy spa­niu będziesz żuł a przy jedze­niu spał.Jeżeli będziesz postępować najlepiej jak możesz, nie będziesz miał czasu martwic się, czy Ci się uda.Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam.Pier­dział gębą, dupą gadał, bu­ty sę na ręce wkładał. Chodził tyłem, co­fał przodem, wy­pił żar­cie, zeżarł wodę. Przez dzień spał a w no­cy nie spał, masło chle­bem posmarował. Później zaczął, naj­pierw przestał, za­nim spożył, zwymiotował.Pier­dział gębą, tyłkiem gadał, bu­ty se na ręce wkładał. Chodził tyłem, co­fał przodem, wy­pił żar­cie, zeżarł wodę. Przez dzień spał a w no­cy nie spał, masło chle­bem posmarował. Za­nim zaczął, naj­pierw przestał, za­nim spożył, zwymiotował.Twórczy mechanizm filmowych obrazów najbardziej spośród wszystkich sztuk wyrażania człowieka przypomina pracę jego umysłu podczas snu. Film wydaje się być nieświadomą imitacją marzenia sennego.