Nie zas­ta­nawiaj się kto ma rację, kto się my­li, ani kto jest lep­szy czy gor­szy. Nie bądź ani za, ani przeciw.


nie-zas­­nawiaj ę-kto- rację-kto ę-my­li-ani-kto-jest lep­szy-czy-gor­szy-nie bądź-ani-za-ani-przeciw
bruce leeniezas­ta­nawiaj sięktoma racjękto sięmy­lianijest lep­szyczygor­szynie bądźzaprzeciwnie zas­ta­nawiaj sięzas­ta­nawiaj się ktokto ma racjękto się my­liani ktokto jest lep­szyjest lep­szy czyczy gor­szynie bądź aniani zaani przeciwnie zas­ta­nawiaj się ktozas­ta­nawiaj się kto ma racjęani kto jest lep­szykto jest lep­szy czyjest lep­szy czy gor­szynie bądź ani zanie zas­ta­nawiaj się kto ma racjęani kto jest lep­szy czykto jest lep­szy czy gor­szyani kto jest lep­szy czy gor­szy

Pokarm podany z sercem nie stanie w gardle; jeśli jest rzucony człowiekowi w twarz, nikt nie ma z niego pożytku - ani ten kto dostał, ani ten kto rzucił.Miłość, wbrew temu co o niej mówią, nie jest ani ślepa, ani głucha, ani niema. Nie jest bezradna - nie odwraca się plecami (...) do drugiego, cierpiącego człowieka - bo miłość MA WIARĘ, a nikt kto ma wiarę, nie jest bezradny.Jeżeli roztropność polega na doświadczeniu, to komuż to przysługuje zaszczyt jej tytułu, czy mądremu, który bądź to z poczucia wstydu, bądź to z nieśmiałości do niczego się nie bierze, czy głupiemu, którego od niczego nie odstrasza ani wstyd, bo go nie ma, ani niebezpieczeństwo, bo się go nie domyśla?Błaznem jest ten, kto odtrąca uciechy, jakich natura mu dostarcza; nie trzeba ani gonić za nimi, ani od nich uciekać - trzeba je przyjmować.Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest.Piękność w kobiecie uczciwej jest jak ogień daleki albo ostry miecz; ani ogień nie pali, ani miecz nie rani tego, kto się nie zbliży.