Nie zaw­sze dro­ga praw­na jest drogą prawą.


nie-zaw­sze-dro­ga-praw­na-jest drogą-prawą
karol juliusz weberniezaw­szedro­gapraw­najest drogąprawąnie zaw­szezaw­sze dro­gadro­ga praw­napraw­na jest drogąjest drogą prawąnie zaw­sze dro­gazaw­sze dro­ga praw­nadro­ga praw­na jest drogąpraw­na jest drogą prawąnie zaw­sze dro­ga praw­nazaw­sze dro­ga praw­na jest drogądro­ga praw­na jest drogą prawąnie zaw­sze dro­ga praw­na jest drogązaw­sze dro­ga praw­na jest drogą prawą

Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! Nie zawsze droga prawna jest drogą prawą.Praw­da nie zaw­sze jest prawdopodobna.Bo mi nie po drodze gdy ICH dro­ga chodze a i za nos nie wodze bo to tez mi- Nie po drodze. Tyl­ko mo­ja droga Jest dro­ga do me­go celu. I bez­li­tos­na bes­tia z diab­la koszma­ru za­ciag­ne­la dzis jeszcze chlopca do baru. Gdzie Nirwana z grac­ja wi­ruja­cego na wiet­rze pior­ka Jes­li los doz­na per­fidnej ucie­sze umiaru W slo­dycz ciep­la od­mieni Rze­ke po­jedyn­czej dwu­pus­tki tyl­ko jego browaru.Ludzka na­tura jest ta­ka, że człowiek nic nie może zro­bić prostą drogą. Zaw­sze trze­ba ma­nipu­lować między siłami zła i szaleństwa.Praw­da jest zaw­sze tyl­ko córką czasu.