Nie zaw­sze podzielam swo­je poglądy.


nie-zaw­sze-podzielam-swo­-poglądy
paul ambroise valéryniezaw­szepodzielamswo­jepoglądynie zaw­szezaw­sze podzielampodzielam swo­jeswo­je poglądynie zaw­sze podzielamzaw­sze podzielam swo­jepodzielam swo­je poglądynie zaw­sze podzielam swo­jezaw­sze podzielam swo­je poglądynie zaw­sze podzielam swo­je poglądy

Nie zawsze podzielam swoje poglądy.Na­wet naj­lep­sze poglądy, nie zaw­sze po­win­ny być prezentowane...Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę.Głupiec, świado­my swo­jej głupo­ty, nie jest zaw­sze głupi.Wy­powiadać te­raz swo­je poglądy ma al­bo ja­ko przesłankę, al­bo ja­ko sku­tek to, że się nie ma głowy.Każdy ma swo­je za uszami, a czy­jeś zaw­sze w kieszeni.