Nie zawsze dostajemy to, czego pragniemy, ale jednocześnie często omija nas to, czego nie chcemy.


nie-zawsze-dostajemy-to-czego-pragniemy-ale-jednocześnie-często-omija-nas-to-czego-nie-chcemy
h. jackson brownniezawszedostajemytoczegopragniemyalejednocześnieczęstoomijanasniechcemynie zawszezawsze dostajemyczego pragniemyale jednocześniejednocześnie częstoczęsto omijaomija nasczego nienie chcemynie zawsze dostajemyale jednocześnie częstojednocześnie często omijaczęsto omija nasczego nie chcemyale jednocześnie często omijajednocześnie często omija nasale jednocześnie często omija nas

Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy.Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimyOceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy.Czego pragniemy, w to łatwo wierzymy.Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać trzeba, a czego nie.Bierz od świata to, co ci daje, ale nie domagaj się tego, czego ci dać nie chce. Natomiast prosić możesz zawsze.