Nie zawsze jest winą książki, że uderzywszy się nią w głowę, usłyszysz, czytelniku, dźwięk pusty.


nie-zawsze-jest-winą-książki-że-uderzywszy-ę-ą-w-głowę-usłyszysz-czytelniku-dźwięk-pusty
adolf nowaczyńskiniezawszejestwinąksiążkiżeuderzywszysięniągłowęusłyszyszczytelnikudźwiękpustynie zawszezawsze jestjest winąwiną książkiże uderzywszyuderzywszy sięw głowędźwięk pustynie zawsze jestzawsze jest winąjest winą książkiże uderzywszy sięuderzywszy się niąnią w głowęnie zawsze jest winązawsze jest winą książkiże uderzywszy się niąuderzywszy się nią wsię nią w głowęnie zawsze jest winą książkiże uderzywszy się nią wuderzywszy się nią w głowę

Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki? -Georg Christoph Lichtenberg
jeżeli-przy-zderzeniu-ę-książki-i-głowy-powstaje-pusty-dźwięk-czy-jest-to-zawsze-winą-książki
Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina!  -Edward Stachura
jed­-cicho-upa­dają- mo­ja-wina-drudzy-rę-umy­wają- mo­ja-wina-o-człowieka-co­raz-trud­niej- mo­ja-wina-mo­ja-wina-mo­ja
Wina jest zawsze po stronie partnera - Brydż -Anonim
wina-jest-zawsze-po-stronie-partnera-brydż
Pysze zawsze depczą po piętach hańba i wina. -Wiktor Hugo
pysze-zawsze-depczą-po-piętach-hańba-i-wina