Nie zawsze jest winą książki, że uderzywszy się nią w głowę, usłyszysz, czytelniku, dźwięk pusty.


nie-zawsze-jest-winą-książki-że-uderzywszy-ę-ą-w-głowę-usłyszysz-czytelniku-dźwięk-pusty
adolf nowaczyńskiniezawszejestwinąksiążkiżeuderzywszysięniągłowęusłyszyszczytelnikudźwiękpustynie zawszezawsze jestjest winąwiną książkiże uderzywszyuderzywszy sięw głowędźwięk pustynie zawsze jestzawsze jest winąjest winą książkiże uderzywszy sięuderzywszy się niąnią w głowęnie zawsze jest winązawsze jest winą książkiże uderzywszy się niąuderzywszy się nią wsię nią w głowęnie zawsze jest winą książkiże uderzywszy się nią wuderzywszy się nią w głowę

Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki?Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina! Sztuka dla sztuki ma dla mnie pusty dźwięk frazesu, kształt błędnego koła, wątłość pobudki wystarczającej dla wirtuozów, których wyobraźnia kończy się w świetle zjawisk, a ambicja w celach efektu; lecz marnej i bezsilnej dla prawdziwego twórcy.Wina jest zawsze po stronie partnera - BrydżPysze zawsze depczą po piętach hańba i wina.Zazdrość rodzi się zawsze z miłości, ale nie zawsze z nią umiera.