Nie zawsze zwycięstwo przynosi radość.


nie-zawsze-zwycięstwo-przynosi-radość
leonid teliganiezawszezwycięstwoprzynosiradośćnie zawszezawsze zwycięstwozwycięstwo przynosiprzynosi radośćnie zawsze zwycięstwozawsze zwycięstwo przynosizwycięstwo przynosi radośćnie zawsze zwycięstwo przynosizawsze zwycięstwo przynosi radośćnie zawsze zwycięstwo przynosi radość

Kultura przynosi także i zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę.Kto przekazuje komuś dar, często go sam otrzymuje: ofiarowywanie bowiem przynosi radość; nauczmy się dawać!Gdy miłość bliźniego przynosi ci radość, to miłość przestała już być cnotą.Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję.Najwartościowsze jest to zwycięstwo, które nosiliśmy w sobie, zwycięstwo istotne postępuje w ślad za nim.Staraj się podobać wszystkim obywatelom, w jakimkolwiek mieście przebywasz, bo to najwięcej przynosi wdzięczności; a postępowanie zadufane w sobie częstokroć ciężkie i szkodliwe przynosi skutki.