Nie zna sma­ku praw­dzi­wego życia, kto przez tu­nel sa­mot­ności się nie przeczołgał.


nie-zna-sma­ku-praw­dzi­wego-życia-kto-przez-­nel-­­noś ę-nie przeczołgał
edward stachuranieznasma­kupraw­dzi­wegożyciaktoprzeztu­nelsa­mot­ności sięnie przeczołgałnie znazna sma­kusma­ku praw­dzi­wegopraw­dzi­wego życiakto przezprzez tu­neltu­nel sa­mot­ności sięsa­mot­ności się nie przeczołgałnie zna sma­kuzna sma­ku praw­dzi­wegosma­ku praw­dzi­wego życiakto przez tu­nelprzez tu­nel sa­mot­ności siętu­nel sa­mot­ności się nie przeczołgałnie zna sma­ku praw­dzi­wegozna sma­ku praw­dzi­wego życiakto przez tu­nel sa­mot­ności sięprzez tu­nel sa­mot­ności się nie przeczołgałnie zna sma­ku praw­dzi­wego życiakto przez tu­nel sa­mot­ności się nie przeczołgał

Cho­wając się przed światem nig­dy nie zaz­nasz je­go praw­dzi­wego sma­ku . -Chemicals
cho­wając ę-przed-światem-nig­dy-nie zaz­nasz-­go-praw­dzi­wego-sma­ku
Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie. -aforystokrata
częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie
Praw­dzi­wego przy­jaciela mogę zna­leźć je­dynie w moim chłopa­ku, bo gdzie wy mo­je ''kocha­ne'' przy­jaciółeczki jesteście...?  -AnDree
praw­dzi­wego-przy­jaciela-mogę-zna­źć-­dynie-w moim-chłopa­ku-bo gdzie-wy mo­-''kocha­ne''-przy­jaciółeczki-jesteście 
Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko. -Bernhard Langenstein
praw­dzi­we-życie-zaczy­na ę-wraz-z praw­dzi­wym-marze­niem-kto pot­ra­fi-marzyć-nie stra­ł-nadziei-a nadzieja-może-wszystko