Nie znalem wnętrza człowieka złego, poznałem wnętrze dobrego i rozczarowało mnie.


nie-znalem-wnętrza-człowieka-złego-poznałem-wnętrze-dobrego-i-rozczarowało-mnie
jan twardowskinieznalemwnętrzaczłowiekazłegopoznałemwnętrzedobregorozczarowałomnienie znalemznalem wnętrzawnętrza człowiekaczłowieka złegopoznałem wnętrzewnętrze dobregodobrego ii rozczarowałorozczarowało mnienie znalem wnętrzaznalem wnętrza człowiekawnętrza człowieka złegopoznałem wnętrze dobregownętrze dobrego idobrego i rozczarowałoi rozczarowało mnienie znalem wnętrza człowiekaznalem wnętrza człowieka złegopoznałem wnętrze dobrego iwnętrze dobrego i rozczarowałodobrego i rozczarowało mnienie znalem wnętrza człowieka złegopoznałem wnętrze dobrego i rozczarowałownętrze dobrego i rozczarowało mnie

Nienawidzę złego człowieka, który mówi coś dobrego. -Anonim
nienawidzę-złego-człowieka-który-mówi-coś-dobrego
Prawda nie sprawia w świecie tyle dobrego, ile złego sprawiają jej pozory. -Francois de la Rochefoucauld
prawda-nie-sprawia-w-świecie-tyle-dobrego-ile-złego-sprawiają-jej-pozory
Wszystkie jabłka gniją, nawet te z drzewa wiadomości złego i dobrego. -Renata Szuman - Fikus
wszystkie-jabłka-gniją-nawet-te-z-drzewa-wiadomoś-złego-i-dobrego
Najprzenikliwszy mężczyzna na świecie nie potrafi powiedzieć o kobiecie tyle dobrego i złego, ile one same o sobie myślą. -Honore de Balzac
najprzenikliwszy-mężczyzna-na-świecie-nie-potrafi-powiedzieć-o-kobiecie-tyle-dobrego-i-złego-ile-one-same-o-sobie-myślą
Najlepszą kobietą jest ta, o której na zewnątrz domu nie słyszy się nic złego, ani dobrego. -Tukidydes
najlepszą-kobietą-jest-o-której-na-zewnątrz-domu-nie-słyszy-ę-nic-złego-ani-dobrego