Nie znam większego grzechu niż uciskanie słabszych w imieniu Boga.


nie-znam-większego-grzechu-ż-uciskanie-słabszych-w-imieniu-boga
mahatma gandhinieznamwiększegogrzechuniżuciskaniesłabszychimieniuboganie znamznam większegowiększego grzechugrzechu niżniż uciskanieuciskanie słabszychsłabszych ww imieniuimieniu boganie znam większegoznam większego grzechuwiększego grzechu niżgrzechu niż uciskanieniż uciskanie słabszychuciskanie słabszych wsłabszych w imieniuw imieniu boganie znam większego grzechuznam większego grzechu niżwiększego grzechu niż uciskaniegrzechu niż uciskanie słabszychniż uciskanie słabszych wuciskanie słabszych w imieniusłabszych w imieniu boganie znam większego grzechu niżznam większego grzechu niż uciskaniewiększego grzechu niż uciskanie słabszychgrzechu niż uciskanie słabszych wniż uciskanie słabszych w imieniuuciskanie słabszych w imieniu boga

Ci, którzy przemawiają w imieniu Boga, powinni, pokazać listy uwierzytelniające. -Julian Tuwim
ci-którzy-przemawiają-w-imieniu-boga-powinni-pokazać-listy-uwierzytelniają
Dopóki Boga masz w sumieniu, nie troszcz się o to, gdzie, w jakiej świątnicy. I jak oddają cześć Jego imieniu. -Maria Konopnicka
dopóki-boga-masz-w-sumieniu-nie-troszcz-ę-o-to-gdzie-w-jakiej-świątnicy-i-jak-oddają-cześć-jego-imieniu
Nie ma większego głupca niż człowiek wykształcony, jeśli pominąć dziedzinę jego wykształcenia. -Will Rogers
nie-większego-głupca-ż-człowiek-wykształcony-śli-pominąć-dziedzinę-jego-wykształcenia
Nie ma chyba większego wysiłku, niż usiłować ładnie wyglądać od ósmej rano do północy. -Brigitte Bardot
nie-chyba-większego-wysiłku-ż-usiłować-ładnie-wyglądać-od-ósmej-rano-do-północy
Nic nie sprawia człowiekowi większego bólu niż rozpamiętywanie dawno minionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwile szczęśliwe. -Danielle Steel
nic-nie-sprawia-człowiekowi-większego-bólu-ż-rozpamiętywanie-dawno-minionych-chwil-zwłaszcza-śli-były-to-chwile-szczęśliwe