Nie znoszę kłam­stwa na czczo ani mil­cze­nia na trzeźwo.


nie-znoszę-kłam­stwa-na czczo-ani-mil­cze­nia-na trzeźwo
jerzy broszkiewicznieznoszękłam­stwana czczoanimil­cze­niana trzeźwonie znoszęznoszę kłam­stwakłam­stwa na czczona czczo aniani mil­cze­niamil­cze­nia na trzeźwonie znoszę kłam­stwaznoszę kłam­stwa na czczokłam­stwa na czczo anina czczo ani mil­cze­niaani mil­cze­nia na trzeźwonie znoszę kłam­stwa na czczoznoszę kłam­stwa na czczo anikłam­stwa na czczo ani mil­cze­niana czczo ani mil­cze­nia na trzeźwonie znoszę kłam­stwa na czczo aniznoszę kłam­stwa na czczo ani mil­cze­niakłam­stwa na czczo ani mil­cze­nia na trzeźwo

Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon
przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera. -Aleksander Świętochowski
biog­raf-jest to kłam­ca-opo­wiadający-kłam­stwa-swe­go-bohatera
Czys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie ma, Bo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa. by~ Hemp Gru - Dwa Spojrzenia  -Hemp
czys­te­go-tchnienia-bez-prze­bacze­nia-nie -bo­­na-praw­da-ż-cu­kier­ko­we-kłam­stwa-by~-hemp-gru- dwa-spojrzenia