Niebezpiecznie jest zanadto pokazywać człowiekowi, jak bardzo podobny jest zwierzętom, nie wskazując mu jego wielkości. Równie niebezpiecznie jest zanadto mu ukazywać jego wielkość bez jego nikczemnoścl


niebezpiecznie-jest-zanadto-pokazywać-człowiekowi-jak-bardzo-podobny-jest-zwierzętom-nie-wskazując-mu-jego-wielkoś-równie-niebezpiecznie-jest
blaise pascalniebezpieczniejestzanadtopokazywaćczłowiekowijakbardzopodobnyzwierzętomniewskazującmujegowielkościrównieniebezpiecznieukazywaćwielkośćbeznikczemnośclniebezpiecznie jestjest zanadtozanadto pokazywaćpokazywać człowiekowijak bardzobardzo podobnypodobny jestjest zwierzętomnie wskazującwskazując mumu jegojego wielkościrównie niebezpiecznieniebezpiecznie jestjest zanadtozanadto mumu ukazywaćukazywać jegojego wielkośćwielkość bezbez jegojego nikczemnośclniebezpiecznie jest zanadtojest zanadto pokazywaćzanadto pokazywać człowiekowijak bardzo podobnybardzo podobny jestpodobny jest zwierzętomnie wskazując muwskazując mu jegomu jego wielkościrównie niebezpiecznie jestniebezpiecznie jest zanadtojest zanadto muzanadto mu ukazywaćmu ukazywać jegoukazywać jego wielkośćjego wielkość bezwielkość bez jegobez jego nikczemnoścl

Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.Nie chcę na końcu życia odkryć, że przeżyłam tylko jego długość. Chcę przeżyć także jego wielkość.Bardzo niebezpiecznie jest spotkać kobietę, która nas całkowicie rozumie. Kończy się to zawsze małżeństwem.W narodzie tkwi artysta, ale nie w jego polityce, nie w jego zewnętrznych przemianach, tylko w tym, co jest w narodzie wieczne: w jego odrębności od wszystkich innych narodów, w rzeczy niezmiennej i odwiecznej - w rasie.Wszystkie kobiety będą takie, jak ich matki i to jest ich tragedia. Żaden mężczyzna nie będzie taki, jak jego matka i to jest jego tragedia.Liczenie jest religią obecnego pokolenia jest jego nadzieją i jego zbawieniem.