Niebiosa nie są humanitarne i życie nade mną, i pode mną, i we mnie także humanitarne nie jest.


niebiosa-nie-są-humanitarne-i-życie-nade-mną-i-pode-mną-i-we-mnie-także-humanitarne-nie-jest
bohumil hrabalniebiosaniehumanitarneżycienademnąpodewemnietakżejestniebiosa nienie sąsą humanitarnehumanitarne ii życieżycie nadenade mnąi podepode mnąi wewe mniemnie takżetakże humanitarnehumanitarne nienie jestniebiosa nie sąnie są humanitarnesą humanitarne ihumanitarne i życiei życie nadeżycie nade mnąi pode mnąi we mniewe mnie takżemnie także humanitarnetakże humanitarne niehumanitarne nie jestniebiosa nie są humanitarnenie są humanitarne isą humanitarne i życiehumanitarne i życie nadei życie nade mnąi we mnie takżewe mnie także humanitarnemnie także humanitarne nietakże humanitarne nie jestniebiosa nie są humanitarne inie są humanitarne i życiesą humanitarne i życie nadehumanitarne i życie nade mnąi we mnie także humanitarnewe mnie także humanitarne niemnie także humanitarne nie jest

Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie.Uczucia humanitarne powinny dotyczyć tylko ludzi; jeśli odnosilibyśmy je do wszystkich istot żywych, straciłyby swoją siłę i stały się nieokreślone i nieskuteczne.Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.Znając ludzi którzy mog­li­by moc­no za mną tęsknić, na pożeg­na­nie, dop­ro­wadzam ich do szału... po to, aby za mną zbyt­nio nie tęskni­li i aby sa­mi mnie pożeg­na­li... moc­nym uderze­niem drzwi. A może moc­niej ut­kwie w ich pamięci? To już nie mój prob­lem... szyb­ko za­pomi­nam o mało is­totnych rzeczach.