Niebo zaczyna się na ziemi. Tam, gdzie ludzie stają się przyjaciółmi, a dobroć jest przekazywana.


niebo-zaczyna-ę-na-ziemi-tam-gdzie-ludzie-stają-ę-przyjaciółmi-a-dobroć-jest-przekazywana
phil bosmansniebozaczynasięnaziemitamgdzieludziestająprzyjaciółmidobroćjestprzekazywananiebo zaczynazaczyna sięsię nana ziemigdzie ludzieludzie stająstają sięsię przyjaciółmidobroć jestjest przekazywananiebo zaczyna sięzaczyna się nasię na ziemigdzie ludzie stająludzie stają sięstają się przyjaciółmia dobroć jestdobroć jest przekazywananiebo zaczyna się nazaczyna się na ziemigdzie ludzie stają sięludzie stają się przyjaciółmia dobroć jest przekazywananiebo zaczyna się na ziemigdzie ludzie stają się przyjaciółmi

Ludzie się mylą, za dobroć we mnie biorąc moje podobno dobre jakieś tam uczynki; to nie dobroć mną kieruje, lecz słabe moje nerwy. -Ignacy Paderewski
ludzie-ę-mylą-za-dobroć-we-mnie-biorąc-moje-podobno-dobre-jakieś-tam-uczynki-to-nie-dobroć-mną-kieruje-lecz-słabe-moje-nerwy
Spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja. -Edward Young
spokój-zaczyna-ę-właśnie-tam-gdzie-kończy-ę-ambicja
Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się lęk -Osho
Życie-zaczyna-ę-tam-gdzie-kończy-ę-lęk
Gdzie zaczyna się próżność, tam kończy się rozum. -Anonim
gdzie-zaczyna-ę-próżność-tam-kończy-ę-rozum