Niech się wstydzi ten co ro­bi, nie ten co widzi.


niech ę-wstydzi-ten-co ro­bi-nie ten-co widzi
kazik staszewskiniech sięwstydzitenco ro­binie tenco widziniech się wstydziwstydzi tenten co ro­binie ten co widziniech się wstydzi tenwstydzi ten co ro­biniech się wstydzi ten co ro­bi

Najlepszym autorem będzie ten, który się wstydzi zostać literatem.Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Kto już nie kocha i nie błądzi, ten niech się da pogrzebać.Przyjaciel jest jak my sami. Ten, kto może przyjrzeć się prawdziwemu przyjacielowi, widzi obraz samego siebie.Tyl­ko ten, kto kocha, widzi, co jest praw­dzi­we w człowieku.