Niechętnie wtrącam się w swo­je pry­wat­ne sprawy.


niechętnie-wtrącam ę-w swo­-pry­wat­ne-sprawy
karl krausniechętniewtrącam sięw swo­jepry­wat­nesprawyniechętnie wtrącam sięwtrącam się w swo­jew swo­je pry­wat­nepry­wat­ne sprawyniechętnie wtrącam się w swo­jewtrącam się w swo­je pry­wat­new swo­je pry­wat­ne sprawyniechętnie wtrącam się w swo­je pry­wat­newtrącam się w swo­je pry­wat­ne sprawyniechętnie wtrącam się w swo­je pry­wat­ne sprawy

Pry­wat­ność człowieka jest rzeczą świętą. -Milan Kundera
pry­wat­ność-człowieka-jest rzeczą-świętą
Nieświado­mi, swoją pry­wat­nością na­rusza­my czyjąś cho­lerną przestrzeń. -MyslacaWierszem
nieświado­mi-swoją-pry­wat­nośą-na­rusza­my-czyjąś-cho­lerną-przestrzeń
Ta­lent kształtu­je się w spo­koju życia pry­wat­ne­go - cha­rak­ter w wirze życia publicznego. -Johann Wolfgang Goethe
ta­lent-kształ­ ę-w spo­koju-życia-pry­wat­ne­go- cha­rak­ter-w wirze-życia-publicznego
pry­wat­na wola nie jest zu­pełnie goła kocha­na kocha  -Cykam
pry­wat­na-wola-nie-jest zu­pełnie-goła-kocha­na-kocha 
Człowiek, który nie ma pas­ji, w moim pry­wat­nym ran­kingu, jest trochę jak in­wa­lida dru­giej grupy. -Kuba Wojewódzki
człowiek-który-nie  ­ji-w moim-pry­wat­nym-ran­kingu-jest trochę-jak in­wa­lida-dru­giej-grupy