Niech ci raczej ząb z ust wy­leci, niż brzyd­kie słowo.


niech- raczej-ząb-z ust-wy­leci-ż-brzyd­kie-słowo
pietro aretinoniechci raczejząbz ustwy­leciniżbrzyd­kiesłowoniech ci raczejci raczej ząbząb z ustz ust wy­leciniż brzyd­kiebrzyd­kie słowoniech ci raczej ząbci raczej ząb z ustząb z ust wy­leciniż brzyd­kie słowoniech ci raczej ząb z ustci raczej ząb z ust wy­leciniech ci raczej ząb z ust wy­leci

Niech ci raczej ząb z ust wyleci, niż brzydkie słowo.Niech ci raczej ząb z ust wyleci niż brzydkie słowo.Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne.Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy- In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą.Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą.