Niech będzie błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia powstrzymuje się od ubrania tego faktu w słowa.


niech-będzie-błogosławiony-człowiek-który-nie-mając-nic-do-powiedzenia-powstrzymuje-ę-od-ubrania-tego-faktu-w-słowa
george eliotniechbędziebłogosławionyczłowiekktóryniemającnicdopowiedzeniapowstrzymujesięodubraniategofaktusłowaniech będziebędzie błogosławionybłogosławiony człowiekktóry nienie mającmając nicnic dodo powiedzeniapowiedzenia powstrzymujepowstrzymuje sięsię odod ubraniaubrania tegotego faktufaktu ww słowaniech będzie błogosławionybędzie błogosławiony człowiekktóry nie mającnie mając nicmając nic donic do powiedzeniado powiedzenia powstrzymujepowiedzenia powstrzymuje siępowstrzymuje się odsię od ubraniaod ubrania tegoubrania tego faktutego faktu wfaktu w słowaniech będzie błogosławiony człowiekktóry nie mając nicnie mając nic domając nic do powiedzenianic do powiedzenia powstrzymujedo powiedzenia powstrzymuje siępowiedzenia powstrzymuje się odpowstrzymuje się od ubraniasię od ubrania tegood ubrania tego faktuubrania tego faktu wtego faktu w słowaktóry nie mając nic donie mając nic do powiedzeniamając nic do powiedzenia powstrzymujenic do powiedzenia powstrzymuje siędo powiedzenia powstrzymuje się odpowiedzenia powstrzymuje się od ubraniapowstrzymuje się od ubrania tegosię od ubrania tego faktuod ubrania tego faktu wubrania tego faktu w słowa

Błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, powstrzymuje się od udowodnienia tego faktu.Błogosławiony niech będzie człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, nie dostarcza tego dowodu w słowach.Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa.Błogosławiony, który nie mając nic do po­wie­dze­nia nie ob­le­ka te­go w słowa.Mędrzec, to ktoś, kto nie mając nic do powiedzenia, nie próbuje udowadniać tego.Człowiek, który nie ma nic do powiedzenia, troszczy się bardzo o to, w jakiej formie to powiedzieć.